THI CÔNG VĂN PHÒNG 320M2 – CITYHUB

  • Chủ đầu tư: CityHub
  • Diện tích: 315m2
  • Địa chỉ: Nam Kì Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. HCM

HOTLINE: 098 9999 380 – info@sshomee.com – Website: www.sshomee.com